ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,661
เดือนที่แล้ว
2,215
ปีนี้
21,487
ปีที่แล้ว
22,763
ทั้งหมด
72,548
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

นางวรรณิภา เจริญถิ่น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแห่นางเทวี เรียนแก้ว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแห่นายหนูนา บัวฮองแสง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแห่นางสาวยุภาภรณ์ ทองดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาดอกไม้นายสำอาง ป้อมสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาดอกไม้นางสาวเตือนใจ สุขบิดา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาดอกไม้นายบูรณะ พินิจลึก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านมาลานายนิพล โจภูเขียว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านมาลานายสำอาง มูลคำ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านมาลานายพุทธชนพัฒน์ พูนศรีนันทพัทร
กำนัน หมู่ที่ 4 บ้านโนนเมืองนางธานี บัวผาย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโนนเมืองนายประสิทธิ์ เวชวงศ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโนนเมืองนายทองพูล จันทร์ภิรมย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวนายพีรพงศ์ วรรณพงษ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวนางสุภาพร วงษ์รัตนานุกูล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวนายสนิท พุทธาศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเชิญนางสมัย เจริญสมบัติ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเชิญนางยุพิน เจียจินดา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเชิญว่าที่ รต.สมยศ ทุยเวียง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิกนายสมหมาย เสิกภูเขียว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิกนายสุวัตร ศรีทำ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิกนางสุวรรณี ยะโคนัย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแก้งยาวนางประเพียร พรมเมตตา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแก้งยาวนางสุวรรณนา น้อยเอี้ยง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแก้งยาวนายประเสริฐ ทีภูเวียง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอนหันนายเพชร ทาขุลี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอนหันนางจรัส จวบสุข
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอนหันนายทองใส อึ่งหนองบัว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านสว่างวารีนายสายัน แนวโสภา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านสว่างวารีนายไชยา แก้วจุลลา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่10 บ้านสว่างวารีนายสุบท น้อยทา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวนางสายทอง ชำนาญการ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวนางขนิฐา น้อยทา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว