ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564 ตำบลชุมแพจะเป็นเมืองน่าอยู่ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
465
เดือนที่แล้ว
1,187
ปีนี้
5,293
ปีที่แล้ว
2,094
ทั้งหมด
7,387
ไอพี ของคุณ
18.207.108.191


กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชุมแพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชุมแพ ได้สนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลชุมแพเพื่อจัดซื้อเครื่องวัดไข้อินฟาเรด ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVIC-19) และเฝ้าระวังและป้องกันสาธารณสุขในหมู่บ้าน จำนวน 33,000.- บาท เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 เพื่อควบคุมป้องกันเจ้าหน้าที่ให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งทางกลุ่ม อสม. ได้จัดซื้อเครื่องวัดไข้อินฟาเรด จำนวน 11 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 33,000 บาท โดยโครงการดังกล่าว ได้แบ่งออกเป็นกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กลุ่ม อสม.ออกตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ทั้ง 11 หมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือน

กิจกรรมที่ 2 ตรวจคัดกรองประชาชน โดยใช้เครื่องวัดไข้อินฟาเรด กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง 11 หมู่บ้าน และประชาชนที่เดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่ เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบอาการเข้าข่ายก็รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

กิจกรรมที่ 3 ตรวจคัดกรองประชาชน/ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การประชุมต่าง ๆ ในห้วงที่ผ่านมาภายในพื้นที่ตำบลชุมแพ รวมไปถึงการแจกเบี้ยผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน โดยใช้เครื่องวัดไข้อินฟาเรด ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม อสม.แต่ละหมู่บ้านและผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


 
20 กรกฎาคม 2563