ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
132
เดือนที่แล้ว
1,144
ปีนี้
9,479
ปีที่แล้ว
2,094
ทั้งหมด
11,573
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166


อบต.ชุมแพ ร่วมงานรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่่เมืองขอนแก่น ๒๒๓ ปี ประจำปี ๒๕๖๓,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
28 พฤศจิกายน 2563

การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
30 ตุลาคม 2563

21 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ

21 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและภารกิจของกองทุนยุติธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ได้รับแจ้งจากสำนักงานกองทุนยุติธรรมให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและภารกิจของกองทุนยุติธรรม เพื่อให้กองทุนยุติธรรมเป็นที่รู้จักของประชาชนมากยิ่งขึ้น สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยกองทุนยุติธรรมได้มีพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 4 ภารกิจ ดังนี้

  1. การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี เช่น ค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ค่าใช้จ่าย ในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรางวัดที่ดิน ภาพถ่ายทางอากาศ ค่ารถโดยสารประจำทาง ค่าเช่าที่พัก
  2. การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ซึ่งกองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ ชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นอัยการ และในทุกชั้นศาล โดยกองทุนยุติธรรม จะเป็นนายประกันดำเนินการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
  3. การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ ผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย บุคคลที่ถูกลูกหลง การถูกขังเกินคำพิพากษา การคำนวณวันต้องขังผิดพลาด จำเลยที่ถูกขังระหว่างสอบสวนและศาลพิพากษายกฟ้องเชื่อว่ามิได้เป็นผู้กระทำความผิด หรือการจับผิดตัว เป็นต้น
  4. การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน    

     ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ จึงขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานและภารกิจของกองทุนยุติธรรมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมแพได้รับทราบโดยทั่วกัน        

                        อนึ่ง สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานกองทุนยุติธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 502 6760 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ หรือเพจเฟซบุ๊กของกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้ คลิกดูแผ่นพับประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชุมแพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4 3 471 466

14 ตุลาคม 2563

กิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
29 กันยายน 2563

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
28 กันยายน 2563

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

อบต.ชุมแพ จัดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดยนายวิทยา  ร้อยดี รองนายก อบต.ชุมแพ ร่วมกับโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์และโรงเรียนหนองบัวโนนเมือง ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ สระว่ายน้ำตะวันแดง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

23 กันยายน 2563

โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป (การทำขนมไทย) ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

อบต.ชุมแพ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป (การทำขนมไทย) ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

18 กันยายน 2563

ประกาศ เรื่อง  ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
01 กันยายน 2563

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น 

18 สิงหาคม 2563

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑และ๒ ประจำปี ๒๕๖๓,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
15 สิงหาคม 2563

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
12 สิงหาคม 2563

โครงการ "Smart ชุมแพ" พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

อำเภอชุมแพจัดการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โครงการ "Smart ชุมแพ" พ.ศ. 2563 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ โดย นางสุภาวดี  ศรีสุขวัตน์ นายอำเภอชุมแพเป็นประธานในพิธีและบรรยายโดยวิทยากร อาจารย์ ศุภชาติ  บุตรดีขันธ์ กรรมการและที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่

06 สิงหาคม 2563

การประชุมประชาคม"โคกห้วยอีเบ้าสาธารณประโยชน์",องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง "โคกห้วยอีเบ้าสาธารณประโยชน์" เพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านสว่างวารี หมู่ที่ 10 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

04 สิงหาคม 2563

การป้องก้นและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019
(COVID
–19)) ส าหรับสถานประกอบกิจการ
พ.ศ. ๒๕๖๓

23 กรกฎาคม 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (49 รายการ)