ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
340
เดือนที่แล้ว
1,832
ปีนี้
14,709
ปีที่แล้ว
10,289
ทั้งหมด
27,092
ไอพี ของคุณ
54.158.251.104


1
ประกาศการออกให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้น (เข็ม3),องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

การออกให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ จัดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด ชนิดซิโนฟาร์ม(Sinopharm)ให้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ครบจำนวน 2เข็มแล้วนั้น ปรากฏว่ากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนกระตุ้น โดยเร็วที่สุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพได้รับแจ้งจาก รพ.ชุมแพ โดยงานอาชีวเวชกรรม จัดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด เข็มกระตุ้นด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า(Astrazeneca) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย????????

08 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) เฉพาะรายที่แก้ไข

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

28 พฤศจิกายน 2564

การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

05 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน : เลือกตั้ง อบต.  เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

https://drive.google.com/file/d/1GbY6hqOFQaJ_qqeEO88Rf1YHMzw1d22V/view?usp=sharing

21 ตุลาคม 2564

ประกาศ ส.ถ.๑/๑ และ ผ.ถ.๑/๑ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ตามลิงค์,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง จัดทำและส่งประกาศ ส.ถ.๑/๑ และ ผ.ถ.๑/๑ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ตามลิงค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/1Asz8xADOGBOLKqyNYyg-fgkp-5htKQITJEh4kGWSyVI/edit?usp=sharing (วิธีทำ ต้องล็อกอิน บัญชีGoogle ก่อนจึงจะสามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ได้) *แนบไฟล์เป็นรูปแบบ PDF เท่านั้น ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

06 ตุลาคม 2564

ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

04 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
????ประกาศประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ????
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ✅
( วัคซีนที่ได้รับซิโนฟาร์ม )
ในวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตามลำดับเอกสารแนบ
01 ตุลาคม 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ โดยนายวิทยา ร้อยดี(รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ) พร้อมด้วย นางสาววิชญาภรณ์ บัวผัน(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ) นางกุลิสรา เพชรกันหา (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ) และบุคลากร เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ????จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ2564 ????
โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน เพื่อลดการกระจายของโรค ควบคุมประชากรหมา-แมว
23 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เรื่องการลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ขอเรียนเชิญประชาชนชาวชุมแพยื่นลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564 ในวันเวลาราชการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ 

07 กันยายน 2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
01 กันยายน 2564

ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้กักตัวในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
นายทศพร เสิกภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้กักตัวในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลชุมแพ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับ ✌️????
…ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ…
01 กันยายน 2564

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน มอบหน้ากากทางการแพทย์ สเปย์แอลกอฮอล์ตาม "โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19" ให้กับ 11 หมู่บ้าน, วัด และสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 
27 สิงหาคม 2564

ข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอำเภอชุมแพเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Smart Chumphae (เมืองอัจฉริยะ) รุ่น 11,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพพร้อมด้วยผู้นำชุมชนทั้ง 11หมู่บ้าน เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอำเภอชุมแพเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Smart Chumphae (เมืองอัจฉริยะ) รุ่น 11 และในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 จะมีการจัดบูธโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรถฉุกเฉิน Smart Emsของ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ ชุมแพ

19 สิงหาคม 2564

ประชุมหารือแนวทางเพื่อให้ความช่วยเหลือและเยียวยา ผู้กักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ ตามโครงการมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายทศพร เสิกภูเขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาตำบล และประธาน อสม.ทุกหมู่บ้าน ร่วมกันประชุมหารือแนวทางเพื่อให้ความช่วยเหลือและเยียวยา ผู้กักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ ตามโครงการมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
22 กรกฎาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (90 รายการ)