ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
195
เดือนที่แล้ว
1,357
ปีนี้
8,532
ปีที่แล้ว
10,289
ทั้งหมด
20,915
ไอพี ของคุณ
3.236.68.118
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
22 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและพื้นที่ตำบลชุมแพ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานด้านการเงินไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและพื้นที่ตำบลชุมแพ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานด้านการเงินไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ๒๕๖๔ และติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา ผู้นำชุมชน ประธานอสม.ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ร่วมกันประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-๑๙) เพื่อเตรียมรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา เนื่องจากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยได้ประชุมในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมแสดงความเห็นเป็นอย่างดี โดยการประชุมในวันนี้นายกทศพร เสิกภูเขียว ได้จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมก๋วยเตี๋ยวไว้รับรองผู้เข้าร่วมประชุมโดยจัดสรรจากงบประมาณส่วนตัว ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
15 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ประจำปี 2564 และสมัยแรก ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ประจำปี 2564 และสมัยแรก ประจำปี 2565

02 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชน ในการเข้ารับฟังการประชุมสภา,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
02 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศการประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ประชาสัมพันธ์ประกาศการประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

02 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ประชาสัมพันธ์ประกาศการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

02 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกท่านทราบโดยทั่วกัน,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

เหลือเวลาอีก 2 วัน จะหมดเขตการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อบต.ชุมแพ  (ในวันและเวลาราชการ) โทร.043-471466

29 มิถุนายน 2564

วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ยาเสพติดถือเป็นปัญหาทางสังคมที่บ่อนทำลายเด็ก เยาวชนและผู้คนจำนวนมากให้ได้รับผลร้ายจากการเสพ อันทำให้เกิดปัญหาต่างๆอีกมากมายตามมา เช่น ปัญหา อาชญากรรม เป็นต่้น

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่างนี้ จึงร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด หยุดเสพ หยุดค้า เพื่อสังคมที่น่าอยู่ ด้วยความปรารถนาดีจาก อบต.ชุมแพ

16 มิถุนายน 2564

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ชุมแพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

กองคลัง ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ออกให้บริการจัดเก็บภาษีแก่่ประชาขนในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

11 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

นายทศพร เสิกภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ได้นำรถหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นรอบที่ 3 อยู่ในขณะนี้ พร้อมกันนี้ได้นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและไข่ไก่ให้กับชาวบ้านหนองจิก หมู่ที่ 7 เพื่อสร้างเสริมกำลังใจให้กับชาวบ้าน โดยใช้งบประมาณส่วนตัวในการดำเนินการในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

07 พฤษภาคม 2564

การประเมิน ITA ของ อบต.ชุมแพ  ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/wy9ve3

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/wy9ve3

 

 

25 มีนาคม 2564

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้เเก่เด็กนักเรียนเเละผู้ยากไร้ ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ขอขอบพระคุณ ดร.ประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ดร.ไพฑูรย์ มาเมือง (ภัตตาคารอ๊อดดาวเงิน) คุณสมชาย อติเวทิน (ร้านธงชัยโฮมเฟอร์นิเจอร์) พร้อมคณะผู้ใจบุญ ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ และโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง จำนวน 20 ทุน รถจักรยาน 20 คัน มอบพัดลมแก่ผู้ยากไร้ จำนวน 40 ตัว และได้มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงภายในพื้นที่ตำบลชุมแพ รวมยอดเงินบริจาคจากคณะดังกล่าวทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาท) ซึ่งพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง โดยได้รับเกียรติจากท่านรองวิทยา ร้อยดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ กล่าวต้อนรับ โดยมีคณะครูจาก 2 โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และ อสม. ร่วมให้การต้อนรับ หลังจากเสร็จพิธีมอบทุนฯ คณะผู้ใจบุญก็ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณโนนเมืองก่อนเดินทางกลับ ในนามของชาวตำบลชุมแพต้องขอขอบพระคุณคณะผู้ใจบุญเป็นอย่างสูงด้วยค่ะ

17 มีนาคม 2564

โครงการ Smart ชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

อบต.ชุมแพ นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านปลัดและบุคลากรในสังกัด ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ Smart ชุมแพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรถฉุกเฉิน Smart EMS ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ มีแอบพิเคชั่นที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการทำงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอบคุณทีมวิทยากร ทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต.ชุมแพ และทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้โครงการนี้ผ่านไปได้ด้วยดี ระหว่างนี้ทดสอบระบบ รอช่วงที่ 2 สรุปบทเรียน 19 มีนาคม 2564

05 มีนาคม 2564

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ บ้านดอนหันหมู่ที่9  ได้มอบบันไดไม้ไผ่ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพจำนวน2 อัน,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

เมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสถาพร เพ็ญบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ บ้านดอนหันหมู่ที่9  ได้มอบบันไดไม้ไผ่ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพจำนวน2 อัน เพื่อใช้ในงานบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและให้กับกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

04 มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี ๒๕๖๔ และการประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

24 กุมภาพันธ์ 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (70 รายการ)