ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564 ตำบลชุมแพจะเป็นเมืองน่าอยู่ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
465
เดือนที่แล้ว
1,187
ปีนี้
5,293
ปีที่แล้ว
2,094
ทั้งหมด
7,387
ไอพี ของคุณ
18.207.108.191
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่11 มิ.ย. 2562
2คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน25 มี.ค. 2562
3การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน25 มี.ค. 2562
4การชำระภาษีป้าย25 มี.ค. 2562
5การชำระภาษีบำรุงท้องที่25 มี.ค. 2562
6การออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่25 มี.ค. 2562
7การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ25 มี.ค. 2562
8การออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล25 มี.ค. 2562
9การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล225 มี.ค. 2562
10การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล25 มี.ค. 2562
11การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ25 มี.ค. 2562
12การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ25 มี.ค. 2562
13การจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน25 มี.ค. 2562
14การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า25 มี.ค. 2562
15การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า25 มี.ค. 2562
16การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรดา25 มี.ค. 2562
17การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ25 มี.ค. 2562
18การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา25 มี.ค. 2562
19การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ25 มี.ค. 2562
20การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน25 มี.ค. 2562

12  >> >|