ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
548
เดือนที่แล้ว
1,216
ปีนี้
3,941
ปีที่แล้ว
10,289
ทั้งหมด
16,324
ไอพี ของคุณ
34.204.185.54
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่11 มิ.ย. 2562
2คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน25 มี.ค. 2562
3การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน25 มี.ค. 2562
4การชำระภาษีป้าย25 มี.ค. 2562
5การชำระภาษีบำรุงท้องที่25 มี.ค. 2562
6การออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่25 มี.ค. 2562
7การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ25 มี.ค. 2562
8การออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล25 มี.ค. 2562
9การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล225 มี.ค. 2562
10การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล25 มี.ค. 2562
11การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ25 มี.ค. 2562
12การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ25 มี.ค. 2562
13การจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน25 มี.ค. 2562
14การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า25 มี.ค. 2562
15การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า25 มี.ค. 2562
16การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรดา25 มี.ค. 2562
17การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ25 มี.ค. 2562
18การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา25 มี.ค. 2562
19การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ25 มี.ค. 2562
20การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน25 มี.ค. 2562

12  >> >|