ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,849
เดือนที่แล้ว
2,229
ปีนี้
11,539
ปีที่แล้ว
22,763
ทั้งหมด
62,600
ไอพี ของคุณ
18.232.31.255-:- รับประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีปลดล๊อค) 
-:- อบต.ชุมแพได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3  
-:- การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 2566-2570 
-:- ประชุมระดมความคิดเห็น 
-:- พิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญวัดพัฒนาราม บ้านหนองจิก 27 มีนาคม 2566 
-:- อบต.ชุมแพ จัดโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  
-:- ประมวลภาพ รวมงานของดีเมืองชุมแพ วันที่ 16-22 มีนาคม 2566 
-:- ประกาศการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชกฤษฎีกาการลดภาษีฯ 
-:- ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ มอบประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการประกวดคำขวัญประจำตำบลชุมแพ ประจำปี พ.ศ. 2566 อบต.ชุมแพเข้าร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมโครงการรวมพลัง อช.สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความยั่งยืนซมหกรรมแสดงผลสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน (เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๒ ปี อาสาพัฒนาชุมชน)
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี2564
กิจกรรมจุดตรวจบริการประชาชน
กิจกรรมตัดหญ้า ทำความสะอาดถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่

โครงการชลประทานน้ำเชิญ
โบราณสถานธาตุกุดแห่น้อย หมู่ที่ ๒ บ้านนาดอกไม้ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เมืองโบราณโนนเมือง


    ผ้าไหม ผ้าฝ้าย (นางกุหลาบ สุขดี)
    ผ้าไหม ผ้าฝ้าย (นางบัวทอง ธาตุบุรมย์)
    ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดข่อนแก่นจังหวัดข่อนแก่นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร