ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
839
เดือนที่แล้ว
1,611
ปีนี้
7,258
ปีที่แล้ว
15,915
ทั้งหมด
35,556
ไอพี ของคุณ
3.238.72.122


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)23 มี.ค. 2565
2ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น31 ธ.ค. 2564
3ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น31 ธ.ค. 2564
4ประกาศ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 256429 ธ.ค. 2564
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 ธ.ค. 2564
6เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25653 ธ.ค. 2564
7ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด29 ต.ค. 2564
8ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 256427 ต.ค. 2564
9ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256519 ต.ค. 2564
10ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔25 พ.ย. 2563
11ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔1 ต.ค. 2563
12ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25631 ก.ย. 2563
13ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒12 ส.ค. 2563
14ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 256218 ก.ย. 2562
15ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตำบลชุมแพดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒18 ก.ย. 2562
16ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น อบต.ชุมแพ20 ส.ค. 2562
17คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตำบลชุมแพดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒20 ส.ค. 2562
18ประกาศ เรื่อง การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ27 ก.พ. 2562
19คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ27 ก.พ. 2562
20คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ18 ธ.ค. 2561

12  >> >|