ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์





สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
875
เดือนที่แล้ว
1,215
ปีนี้
10,427
ปีที่แล้ว
10,289
ทั้งหมด
22,810
ไอพี ของคุณ
3.236.55.22


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ประจำปี ๒๕๖๔4 ธ.ค. 2563
2ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔25 พ.ย. 2563
3ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔1 ต.ค. 2563
4ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25631 ก.ย. 2563
5ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒12 ส.ค. 2563
6ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 256218 ก.ย. 2562
7ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตำบลชุมแพดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒18 ก.ย. 2562
8ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น อบต.ชุมแพ20 ส.ค. 2562
9คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตำบลชุมแพดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒20 ส.ค. 2562
10ประกาศ เรื่อง การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ27 ก.พ. 2562
11คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ27 ก.พ. 2562
12คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ18 ธ.ค. 2561
13ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพปฎิบัติราชการแทน14 ธ.ค. 2561
14คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนก่อนเวลาทำการและช่วงเวลาพักเที่ยง2 ต.ค. 2561
15คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ6 ม.ค. 2558

1