ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
132
เดือนที่แล้ว
1,144
ปีนี้
9,479
ปีที่แล้ว
2,094
ทั้งหมด
11,573
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166


การซื้อ - ขายขยะรีไซเคิล,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารขยะ อบต.ชุมแพ

กำหนดการรับซื้อ-ขายขยะในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน อบต.ชุมแพ

30 ตุลาคม 2563

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารขยะชุมชนรีไซเคิล,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
26 ตุลาคม 2563

โครงการธนาคารขยะชุมชนรีไซเคิล หมู่ที่ 11  บ้านหนองบัว คณะกรรมการรับซื้อ-ชายขยะรีไซเคิล,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
15 ตุลาคม 2563

โครงการธนาคารขยะชุมชนรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ จัดอบรมโครงการธนาคารขยะชุมชนรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

17 กันยายน 2563

"แยกก่อนทิ้ง"ขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ รวบรวมและนำส่งขยะอันตรายจากชุมชนไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

31 กรกฎาคม 2563

"แยกก่อนทิ้ง" ขยะอัตราย,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ รวบรวมและนำส่งขยะอันตรายจากชุมชนไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

25 กรกฎาคม 2562

ซื้อขายขยะ ตามโครงการธนาคารขยะชุมชนรีไซเคิล ของ อบต.ชุมแพ บ้านหนองบัว  หมู่ 11,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ม. 11 บ้านหนองบัว ซื้อขายขยะ ตามโครงการธนาคารขยะชุมชนรีไซเคิล ของ อบต.ชุมแพ โครงการดี ๆ ต้นแบบของตำบลเราคะ

09 กรกฎาคม 2562

โครงการ "ระบบการจัดเก็บ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตรับผิดชอบขององค์กาบริหารส่วนตำบลชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

โครงการ "ระบบการจัดเก็บ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตรับผิดชอบขององค์กาบริหารส่วนตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

22 กุมภาพันธ์ 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (8 รายการ)