ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
921
เดือนที่แล้ว
942
ปีนี้
921
ปีที่แล้ว
10,289
ทั้งหมด
13,304
ไอพี ของคุณ
3.227.247.17นายละมุด ป้อมสุวรรณ์
ประธานสภาฯ

นายสุดใจ ชัยมาโย
รองประธานสภาฯ
นางสาววิชญาภรณ์ บัวผัน
เลขานุการสภาส.อบต. หมู่ ๑ส.อบต. หมู่ ๑ส.อบต. หมู่ ๒


นายถวิล ทาขุลี
ส.อบต. หมู่ ๒


นายละมุด ป้อมสุวรรณ์
ส.อบต. หมู่ ๓


นายสำเนาว์ นาคนชม
ส.อบต. หมู่ ๓


นายธีระพล เขียวมี
ส.อบต. หมู่ ๔


ว่าง
ส.อบต. หมู่ ๔


นายสุดใจ ชัยมาโย
ส.อบต. หมู่ ๕


นายวันดี ศรีสวัสดิ์
ส.อบต. หมู่ ๕


นางปิยมน วิไลวรรณ์
ส.อบต. หมู่ ๖


นางยุภาพร กิจขยัน
ส.อบต. หมู่ ๖


นายศิริพันธ์ สีเวียง
ส.อบต. หมู่ ๗


ว่าง
ส.อบต. หมู่ ๗


นายสมบรูณ์ จอมศรี
ส.อบต. หมู่ ๘


นายทูลถวาย ยะโคนัย
ส.อบต. หมู่ ๘


นายสถาพร เพ็ญบุญ
ส.อบต. หมู่ ๙


นายฉลอง เจริญคุณ
ส.อบต. หมู่ ๙


นายประสาท น้อยชุมแพ
ส.อบต. หมู่ ๑๐


ว่าง
ส.อบต. หมู่ ๑๐


น.ส.พิกุลทอง อาจวงศ์
ส.อบต. หมู่ ๑๑


นายประหยัด แพงแซง
ส.อบต. หมู่ ๑๑