ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
875
เดือนที่แล้ว
1,215
ปีนี้
10,427
ปีที่แล้ว
10,289
ทั้งหมด
22,810
ไอพี ของคุณ
3.236.55.22

นายละมุด ป้อมสุวรรณ์
ประธานสภาฯ

นายสุดใจ ชัยมาโย
รองประธานสภาฯ
นางสาววิชญาภรณ์ บัวผัน
เลขานุการสภาส.อบต. หมู่ ๑ส.อบต. หมู่ ๑ส.อบต. หมู่ ๒


นายถวิล ทาขุลี
ส.อบต. หมู่ ๒


นายละมุด ป้อมสุวรรณ์
ส.อบต. หมู่ ๓


นายสำเนาว์ นาคนชม
ส.อบต. หมู่ ๓


นายธีระพล เขียวมี
ส.อบต. หมู่ ๔


ว่าง
ส.อบต. หมู่ ๔


นายสุดใจ ชัยมาโย
ส.อบต. หมู่ ๕


นายวันดี ศรีสวัสดิ์
ส.อบต. หมู่ ๕


นางปิยมน วิไลวรรณ์
ส.อบต. หมู่ ๖


นางยุภาพร กิจขยัน
ส.อบต. หมู่ ๖


นายศิริพันธ์ สีเวียง
ส.อบต. หมู่ ๗


ว่าง
ส.อบต. หมู่ ๗


นายสมบรูณ์ จอมศรี
ส.อบต. หมู่ ๘


นายทูลถวาย ยะโคนัย
ส.อบต. หมู่ ๘


นายสถาพร เพ็ญบุญ
ส.อบต. หมู่ ๙


นายฉลอง เจริญคุณ
ส.อบต. หมู่ ๙


นายประสาท น้อยชุมแพ
ส.อบต. หมู่ ๑๐


ว่าง
ส.อบต. หมู่ ๑๐


น.ส.พิกุลทอง อาจวงศ์
ส.อบต. หมู่ ๑๑


นายประหยัด แพงแซง
ส.อบต. หมู่ ๑๑