ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564 ตำบลชุมแพจะเป็นเมืองน่าอยู่ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
215
เดือนที่แล้ว
1,187
ปีนี้
5,043
ปีที่แล้ว
2,094
ทั้งหมด
7,137
ไอพี ของคุณ
3.80.160.29


โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารตำบลชุมแพ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมแพ ออกดำเนินการตาม“โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ในพื้นที่ตำบลชุมแพ จำนวน 11 หมู่บ้าน โดยสัตว์ที่รับวัคซีนป้องกันโรคประกอบไปด้วย สุนัข 515 ตัว แมว 126 ตัว รวม 641 ตัว ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ 2563 

31 กรกฎาคม 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

 อบต.ชุมแพ ร่วมกับ อบต.วังหินลาด จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย นางสุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรบโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29 กรกฎาคม 2563

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

อบต.ชุมแพ จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 โดย นายทศพร เสิกภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพมอบหมายให้นายวิทยา ร้อยดี รองนายก อบต.ชุมแพ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สัดส่วนประชาคมทุกหมู่บ้าน ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ชุมแพ รวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ร่วมกันเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ชุมแพ

15 กรกฎาคม 2563

การจัดตั้งถังขยะติดเชื้อ สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ได้จัดตั้งถังขยะติดเชื้อ สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า เพื่อให้ประชาชนได้นำหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าที่ใช้แล้ว นำมาทิ้งที่ถังขยะที่ทาง อบต.ชุมแพได้จัดเตรียมไว้ให้ จำนวน 30 แห่ง 

1.สำนักงาน อบต.ชุมแพ จำนวน 1 แห่ง

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา จำนวน 1 แห่ง

3.วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 11 แห่ง

4.กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ชุมแพ จำนวน 1 แห่ง

5.โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง

6.ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง

21 เมษายน 2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

วันที่ 9 เมษายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชุมแพได้จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาสุขภาพตำบลชุมแพและรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (มกราคม-มีนาคม) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

09 เมษายน 2563

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดยนางสาววิชญาภรณ์ บัวผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมี นางสังเวียน มีศาสตร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.วังหินลาด เป็นวิทยากรในการจัดทำหน้ากากอนามัย

17 มีนาคม 2563

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลชุมแพแก่ญาติผู้เสียชีวิตหมู่ที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดยนางสาววิชญาภรณ์ บัวผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลชุมแพแก่ญาติผู้เสียชีวิตหมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว

16 มีนาคม 2563

โครงการธนาคารขยะชุมชนรีไซเคิล,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

อบต.ชุมแพ ร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่ 4 บ้านโนนเมือง สมาชิกธนาคารขยะชุมชนทุกคน ดำเนินการซื้อ-ขายขยะ ตามโครงการธนาคารขยะชุมชนรีไซเคิล โครงการดี ๆ ที่เราทำต่อเนื่องค่ะ

22 กุมภาพันธ์ 2563

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นำโดย นายวิทยา ร้อยดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ และนางสาววิชญาภรณ์ บัวผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ร่วมด้วยโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมแพ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

06 กุมภาพันธ์ 2563

คนทิ้งเป็นร้อย คนเก็บมีน้อย คัดแยกขยะก่อนทิ้ง อย่าทิ้งในที่สาธารณะนะ รักษ์โลกรักเรา,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
05 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ร่วมประชุมปรึกษาหารือระดมความคิด โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น โครงการดี ๆ ของจังหวัดเราค่ะ

16 มกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ให้บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมแพ เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดจากภัยแล้งภายในพื้นที่ตำบลชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ให้บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมแพ เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดจากภัยแล้งภายในพื้นที่ตำบลชุมแพ

10 มกราคม 2563

อบต.ชุมแพ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

อบต.ชุมแพ นำโดยท่านวิทยา ร้อยดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ท่านวิชญาภรณ์ บัวผัน ปลัด อบต.ชุมแพ ร่วมด้วยข้าราชการ และสมาชิกสภา อบต.ชุมแพ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

05 ธันวาคม 2562

ร่วมรำเปิดงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

อบต.ชุมแพ ขอขอบพระคุณนางรำทุกท่านและคุณครูผู้ฝึกสอนที่เสียสละเวลาอันมีค่า ร่วมรำเปิดงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ครับ

29 พฤศจิกายน 2562

อบต.ชุมแพ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

อบต.ชุมแพ นำโดยท่านวิทยา ร้อยดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ท่านวิชญาภรณ์ บัวผัน ปลัด อบต.ชุมแพ ร่วมด้วยข้าราชการ และสมาชิกสภา อบต.ชุมแพ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช 2562

23 ตุลาคม 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (47 รายการ)