ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,661
เดือนที่แล้ว
2,215
ปีนี้
21,487
ปีที่แล้ว
22,763
ทั้งหมด
72,548
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46


ประชุมระดมความคิดเห็น

วันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิเห็นเกี่ยวกับการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 

ประเด็นการมีส่วนร่วม

เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพในด้านการวางผังเมืองชุมชนโนนเมือง 

มีผู้เข้าร่วม

มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ชุมแพ หน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและประชาชน จำนวน 300 คน

ผลจากการมีส่วนร่วม

หน่วยงานได้รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาขนในพื้นที่โดยตรงและสามารถนำความคิดเห็น กชข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการวางแผนผังเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง

มีการนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาและวางแผนผังเมืองชุมชนโนนเมืองให้ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่มากที่สุด


 
05 เมษายน 2566