ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
2,271
เดือนที่แล้ว
2,307
ปีนี้
20,325
ปีที่แล้ว
15,915
ทั้งหมด
48,623
ไอพี ของคุณ
3.239.112.140


1
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
24 พฤศจิกายน 2565

ประกวดคำขวัญประจำตำบลชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
09 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง และเข้าร่วมประกวดกระทง,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
04 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ การตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
27 ตุลาคม 2565

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
26 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยนอกถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
21 ตุลาคม 2565

ขั้นตอนและเอกสารในการจดทะเบียนพาณิชย์,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
07 ตุลาคม 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-๑๙) และโรคฝีดาษลิง ประจำปี ๒๕๖๕ ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมชาย อ้วนพรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชุมแพ ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-๑๙) และโรคฝีดาษลิง ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจัดโดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชุมแพ

20 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
13 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
02 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
17 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี๒๕๖๕ โดยมีเรื่อเสนอพิจารณา ดังนี้
-การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพแทนตำแหน่งที่ว่าง
-พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ
-การพิจารณาโอนเพิ่ม โอนลด ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ
ณ ห้องประชุมองค์การบบริหารส่วนตำบลชุมแพ
10 มิถุนายน 2565

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยเริ่มมีการจัดงานตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 คือ "บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม"

31 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพะนธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
30 พฤษภาคม 2565

ประกาศ กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลชุมแพ
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

27 พฤษภาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (138 รายการ)