ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,661
เดือนที่แล้ว
2,215
ปีนี้
21,487
ปีที่แล้ว
22,763
ทั้งหมด
72,548
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46


1
โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพจิตเด็ก เด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
26 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
12 กันยายน 2566

ผู้นำชุมชน จิตอาสา และชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ หมู่มี่ 11 บ้านหนองบัว,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
08 กันยายน 2566

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่ 2 บ้านนาดอกไม้ ณ ห้องประชุม รพสต.บ้านมาลา สนับสนุนงบประมาณ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

05 กันยายน 2566

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ สมัยประชุมสามัญฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

21 สิงหาคม 2566

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ สัยประชุมสามัญฯ ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

21 สิงหาคม 2566

ประกาศเชิญประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
04 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที่ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
13 กรกฎาคม 2566

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบลชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
07 กรกฎาคม 2566

การใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายไพศาล วงษ์ซีวะสกุล  ปลัดอาวุโสอำเภอชุมแพเดินทางมาพร้อมคณะ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนและอธิบายถึงการใช้งานระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้า ใช้แสดงตัวแทนบัตรประจำตัวประชาชน เพียงใช้สมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียว มีความปลอดภัยสูง โดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไทยดี (ThaiD) 

06 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ส่งเสริมด้านกีฬาร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ มีการส่งเสริมด้านกีฬา ให้ประชาชนในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพโดยแกนนำ อสม.หมู่ที่ 5 และหมู่ 11 ร่วมกับประชาชน ร่วมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่ศาลาประชาคมหมู่ที่ 11 ตำบลชุมแพ

05 กรกฎาคม 2566

ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกายสำหรับบริการประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพจัดให้มีลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกายสำหรับบริการประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

05 กรกฎาคม 2566

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสน้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 รอบที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสน้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 รอบที่ 2

การแจ้งการชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน ภายใน กรกฎาคม 2566

04 กรกฎาคม 2566

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2566

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

          วันนี้ (26 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น.  นายสมชาย  อ้วนพรมมา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ  นางภาวิณี  พุทธศรี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ  นายฉกาจ  ทองดี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ  นายคมสัน  บุดดาดวง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่  ทั้งฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ  ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน ประชาชนและนักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด  ร่วมกันใส่เสื้อสีขาวเพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก  ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”  เพื่อประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน และประเทศชาติปลอดภัยยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

          โดย นางภาวิณี  พุทธศรี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ  ได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566  และนายสมชาย  อ้วนพรมมา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ  ได้นำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566  และร่วมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

26 มิถุนายน 2566

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
09 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (185 รายการ)