ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,661
เดือนที่แล้ว
2,215
ปีนี้
21,487
ปีที่แล้ว
22,763
ทั้งหมด
72,548
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46


1
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
22 กันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
22 กันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ซึ่งจัดทำขึ้นในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

15 กันยายน 2566

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหารการทุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
16 สิงหาคม 2566

ป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15 สิงหาคม 2566

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง (PM2.5,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป้องกัน แก้ปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง (PM2.5) ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 2 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

27 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

นายสมชาย  อ้วนพรมมา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพพร้อมคณะผู้บริหาร  และนางภาวิณี  พุทธศรี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ  ได้ร่วมทำกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต  ซึ่งเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมแสดงความโปร่งใสในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

12 มิถุนายน 2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จัดทำโครงการกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ประจำปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

โครงการกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ประจำปี 2566 โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลชุมแพ (อสม.ตำบลชุมแพ)

08 มิถุนายน 2566

องค์การบริการส่วนตำบลชุมแพจัดประชุมโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
08 มิถุนายน 2566

ประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2/2566 วันที่ 29 พพฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
29 พฤษภาคม 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

อบต.ชุมแพ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566

22 พฤษภาคม 2566

อบต.ชุมแพเข้าร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
05 เมษายน 2566

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
24 มิถุนายน 2565

กิจกรรมโครงการรวมพลัง อช.สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความยั่งยืนซมหกรรมแสดงผลสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน (เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๒ ปี อาสาพัฒนาชุมชน),องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

กิจกรรมโครงการรวมพลัง อช.สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความยั่งยืนซมหกรรมแสดงผลสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน (เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๒ ปี อาสาพัฒนาชุมชน) ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแพ ณ วัดป่าบ้านแห่ ตำบลชุมแพ  โดยมีนายจำเริญ  แหวนเพ็ชร  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

29 มกราคม 2564

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี2564,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
27 มกราคม 2564

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (67 รายการ)