ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
2,271
เดือนที่แล้ว
2,307
ปีนี้
20,325
ปีที่แล้ว
15,915
ทั้งหมด
48,623
ไอพี ของคุณ
3.239.112.140


1
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
24 มิถุนายน 2565

กิจกรรมโครงการรวมพลัง อช.สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความยั่งยืนซมหกรรมแสดงผลสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน (เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๒ ปี อาสาพัฒนาชุมชน),องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

กิจกรรมโครงการรวมพลัง อช.สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความยั่งยืนซมหกรรมแสดงผลสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน (เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๒ ปี อาสาพัฒนาชุมชน) ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแพ ณ วัดป่าบ้านแห่ ตำบลชุมแพ  โดยมีนายจำเริญ  แหวนเพ็ชร  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

29 มกราคม 2564

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี2564,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
27 มกราคม 2564

กิจกรรมจุดตรวจบริการประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ  ได้ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงเทศการปีใหม่ 2564  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม  2564  ณ สามแยกศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.ชุมแพ  โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่  อปพร.  อาสาสมุครสาธารณสุขตำบลชุมแพ (อสม.)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านมาลาและเจ้าหน้าที่ตำรวจ  เป็นอย่างดี  จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

05 มกราคม 2564

กิจกรรมตัดหญ้า ทำความสะอาดถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564  โดยได้ดำเนินการตัดหญ้า ทำความสะอาดถนนสายหลัก  และสายรองในพื้นที่ตำบลชุมแพ  เพื่อความสะอาด  เรียบร้อย  และเตรียมความพร้อมในการใช้เส้รทางแก่ประชาชนภายในพื้นที่และประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

28 ธันวาคม 2563

กิจกรรมรำบวงสรวง ปี2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

กิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 223 ปี  เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

30 พฤศจิกายน 2563

โครงการคู่เสี่ยว-เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

"โครงการคู่เสี่ยว-เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น" อำเภอชุมแพร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ นำโดย นายไพศาล   วงษ์ซีวะสกุล ปลัดอาวุโสอำเภอชุมแพ และนางสาววิชญาภรณ์  บัวผัน ปลัดอบต. ได้แจกกล่องปันสุขให้กับคู่เสี่ยว-เกี่ยวก้อย จำนวน 9 ราย ณ หมู่ที่ 1,3,5,11 

22 ตุลาคม 2563

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

อบต.ชุมแพ จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา นำโดยนายอำพร คำโล่ห์ รองนายกอบต.ชุมแพ และนางสาววิชญาภรณ์ บัวผัน ปลัดอบต.ชุมแพ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวบ้านแห่ บ้านมาลา และบ้านนาดอกไม้ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

03 ตุลาคม 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารตำบลชุมแพ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมแพ ออกดำเนินการตาม“โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ในพื้นที่ตำบลชุมแพ จำนวน 11 หมู่บ้าน โดยสัตว์ที่รับวัคซีนป้องกันโรคประกอบไปด้วย สุนัข 515 ตัว แมว 126 ตัว รวม 641 ตัว ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ 2563 

31 กรกฎาคม 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

 อบต.ชุมแพ ร่วมกับ อบต.วังหินลาด จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย นางสุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรบโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29 กรกฎาคม 2563

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

อบต.ชุมแพ จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 โดย นายทศพร เสิกภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพมอบหมายให้นายวิทยา ร้อยดี รองนายก อบต.ชุมแพ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สัดส่วนประชาคมทุกหมู่บ้าน ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ชุมแพ รวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ร่วมกันเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ชุมแพ

15 กรกฎาคม 2563

การจัดตั้งถังขยะติดเชื้อ สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ได้จัดตั้งถังขยะติดเชื้อ สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า เพื่อให้ประชาชนได้นำหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าที่ใช้แล้ว นำมาทิ้งที่ถังขยะที่ทาง อบต.ชุมแพได้จัดเตรียมไว้ให้ จำนวน 30 แห่ง 

1.สำนักงาน อบต.ชุมแพ จำนวน 1 แห่ง

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา จำนวน 1 แห่ง

3.วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 11 แห่ง

4.กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ชุมแพ จำนวน 1 แห่ง

5.โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง

6.ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง

21 เมษายน 2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

วันที่ 9 เมษายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชุมแพได้จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาสุขภาพตำบลชุมแพและรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (มกราคม-มีนาคม) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

09 เมษายน 2563

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดยนางสาววิชญาภรณ์ บัวผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมี นางสังเวียน มีศาสตร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.วังหินลาด เป็นวิทยากรในการจัดทำหน้ากากอนามัย

17 มีนาคม 2563

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลชุมแพแก่ญาติผู้เสียชีวิตหมู่ที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดยนางสาววิชญาภรณ์ บัวผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลชุมแพแก่ญาติผู้เสียชีวิตหมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว

16 มีนาคม 2563

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (55 รายการ)