ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
2,271
เดือนที่แล้ว
2,307
ปีนี้
20,325
ปีที่แล้ว
15,915
ทั้งหมด
48,623
ไอพี ของคุณ
3.239.112.140

นายฉกาจ ทองดี
ประธานสภาฯ


นางมัทนา จำรัสบุญ
รองประธานสภาฯ


นางภาวิณี พุทธศรี
เลขานุการสภา


นายสมศักดิ์ เพลิดภูเขียว
ส.อบต. หมู่ ๑
เบอร์โทร 0862258093


นายฉกาจ ทองดี
ส.อบต. หมู่ ๒
เบอร์โทร 0899965354


นางมัทนา จำรัสบุญ
ส.อบต. หมู่ ๓
เบอร์โทร 0621841679


นายบุญจันทร์ โสกเชือก
ส.อบต. หมู่ ๔
เบอร์โทร 0845591931


นายสุดใจ ชัยมาโย
ส.อบต. หมู่ ๕
เบอร์โทร 0807319378


นางปิยมน วิไลวรรณ์
ส.อบต. หมู่ ๖
เบอร์โทร 0925647053


นายศิริพันธ์ ศรีเวียง
ส.อบต. หมู่ ๗
เบอร์โทร 0849523124


นายทูลถวาย ยะโคนัย
ส.อบต. หมู่ ๘
เบอร์โทร 0880304245


นายไพชยนต์ ทีภูเวียง
ส.อบต. หมู่ ๙
เบอร์โทร.0958092471


นางสาว ศศิกานต์ แข็งแอ
ส.อบต. หมู่ ๑๐
เบอร์โทร 0874310793


นายประหยัด แพงแซง
ส.อบต. หมู่ ๑๑
เบอร์โทร 0862278153