ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,661
เดือนที่แล้ว
2,215
ปีนี้
21,487
ปีที่แล้ว
22,763
ทั้งหมด
72,548
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

นายฉกาจ ทองดี
ประธานสภาฯ


นางมัทนา จำรัสบุญ
รองประธานสภาฯ


นางภาวิณี พุทธศรี
เลขานุการสภา


นายสมศักดิ์ เพลิดภูเขียว
ส.อบต. หมู่ ๑
เบอร์โทร 0862258093


นายฉกาจ ทองดี
ส.อบต. หมู่ ๒
เบอร์โทร 0899965354


นางมัทนา จำรัสบุญ
ส.อบต. หมู่ ๓
เบอร์โทร 0621841679


นายบุญจันทร์ โสกเชือก
ส.อบต. หมู่ ๔
เบอร์โทร 0845591931


นายสุดใจ ชัยมาโย
ส.อบต. หมู่ ๕
เบอร์โทร 0807319378


นางปิยมน วิไลวรรณ์
ส.อบต. หมู่ ๖
เบอร์โทร 0925647053


นายศิริพันธ์ ศรีเวียง
ส.อบต. หมู่ ๗
เบอร์โทร 0849523124


นายทูลถวาย ยะโคนัย
ส.อบต. หมู่ ๘
เบอร์โทร 0880304245


นายไพชยนต์ ทีภูเวียง
ส.อบต. หมู่ ๙
เบอร์โทร.0958092471


นางสาว ศศิกานต์ แข็งแอ
ส.อบต. หมู่ ๑๐
เบอร์โทร 0874310793


นายประหยัด แพงแซง
ส.อบต. หมู่ ๑๑
เบอร์โทร 0862278153