ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,661
เดือนที่แล้ว
2,215
ปีนี้
21,487
ปีที่แล้ว
22,763
ทั้งหมด
72,548
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46


ลำดับรายการวันที่
1โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 11/256620 ก.ย. 2566
2โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 10/256611 ส.ค. 2566
3โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 9/256610 ส.ค. 2566
4โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 8/256621 มิ.ย. 2566
5โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 7/25661 มิ.ย. 2566
6โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 6/256619 พ.ค. 2566
7การดำเนินงานตาามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ราย 6 เดือน30 เม.ย. 2566
8โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 5/256619 เม.ย. 2566
9โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 4/25664 เม.ย. 2566
10การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/256613 ก.พ. 2566
11โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ โอนครั้งที่ 3/256613 ก.พ. 2566
12โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 2/256619 ธ.ค. 2565
13การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไขเปลียนแปลงครั้งที่ 2/25667 ธ.ค. 2565
14การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/25663 พ.ย. 2565
15โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 1/25663 พ.ย. 2565
16การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 16/256526 ก.ย. 2565
17การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 15/256514 ก.ย. 2565
18การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 14/25656 ก.ย. 2565
19การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 13/256515 ส.ค. 2565
20การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 12/25654 ส.ค. 2565

1 2 3   >>  >|