ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
2,271
เดือนที่แล้ว
2,307
ปีนี้
20,325
ปีที่แล้ว
15,915
ทั้งหมด
48,623
ไอพี ของคุณ
3.239.112.140


ลำดับรายการวันที่
1การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ คนที่ 131 พ.ค. 2565
2การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ คนที่ 231 พ.ค. 2565
3มอบอำนาจและแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลชุมแพเป็นนายทะเบียนพาณิชย์พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์30 พ.ค. 2565
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)23 มี.ค. 2565
5ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น31 ธ.ค. 2564
6ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น31 ธ.ค. 2564
7ประกาศ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 256429 ธ.ค. 2564
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 ธ.ค. 2564
9เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25653 ธ.ค. 2564
10ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด29 ต.ค. 2564
11ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 256427 ต.ค. 2564
12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256519 ต.ค. 2564
13ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔25 พ.ย. 2563
14ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔1 ต.ค. 2563
15ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25631 ก.ย. 2563
16ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒12 ส.ค. 2563
17ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 256218 ก.ย. 2562
18ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตำบลชุมแพดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒18 ก.ย. 2562
19ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น อบต.ชุมแพ20 ส.ค. 2562
20คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตำบลชุมแพดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒20 ส.ค. 2562

1 2   >>  >|