ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,661
เดือนที่แล้ว
2,215
ปีนี้
21,487
ปีที่แล้ว
22,763
ทั้งหมด
72,548
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46


ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.256610 ส.ค. 2566
2คำสั่ง เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ 256613 ม.ค. 2566
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งคำขวัญเข้าประกวดโครงการประกวดคำขวัญประจำตำบลชุมแพ (ครั้งที่ 2)2 ม.ค. 2566
4ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ครั้งที่ 1)21 ธ.ค. 2565
5การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ คนที่ 131 พ.ค. 2565
6การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ คนที่ 231 พ.ค. 2565
7มอบอำนาจและแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลชุมแพเป็นนายทะเบียนพาณิชย์พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์30 พ.ค. 2565
8คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร29 เม.ย. 2565
9คำสั่ง เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ27 เม.ย. 2565
10คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นคณะทำงานรับผิดชอบมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ7 เม.ย. 2565
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)23 มี.ค. 2565
12ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕6 ม.ค. 2565
13ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น31 ธ.ค. 2564
14ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น31 ธ.ค. 2564
15ประกาศ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 256429 ธ.ค. 2564
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 ธ.ค. 2564
17เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25653 ธ.ค. 2564
18ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด29 ต.ค. 2564
19ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 256427 ต.ค. 2564
20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256519 ต.ค. 2564

1 2   >>  >|