ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,661
เดือนที่แล้ว
2,215
ปีนี้
21,487
ปีที่แล้ว
22,763
ทั้งหมด
72,548
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46


ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น อบต.ชุมแพ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒8 ก.ย. 2566
2รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น อบต.ชุมแพ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑25 ส.ค. 2566
3รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น อบต.ชุมแพ สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖5 มิ.ย. 2566
4รายงานการประชุมสภา อบต.ชุมแพ สมัย สามัญที่ ๑ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๖15 ก.พ. 2566
5รายงานการประชุมสภา อบต.ชุมแพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕27 ก.ย. 2565
6รายงานการประชุมสภา อบต.ชุมแพ สมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕6 ก.ย. 2565
7รายงานการประชุมสภา อบต.ชุมแพ สมัย สามัญที่ ๔ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕16 ส.ค. 2565
8รายงานการประชุมสภา อบต.ชุมแพ สมัย สามัญที่ ๔ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๕6 ส.ค. 2565
9รายงานการประชุมสภา อบต.ชุมแพ สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕27 ก.ค. 2565
10รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕10 มิ.ย. 2565
11การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕11 เม.ย. 2565
12การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕20 ม.ค. 2565
13การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕12 ม.ค. 2565
14ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ประจำปี ๒๕๖๕6 ม.ค. 2565
15การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕6 ม.ค. 2565
16การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑และ๒ ประจำปี ๒๕๖๓15 ส.ค. 2563
17การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓12 ส.ค. 2563
18ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓15 เม.ย. 2563
19การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓9 เม.ย. 2563

1