ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,661
เดือนที่แล้ว
2,215
ปีนี้
21,487
ปีที่แล้ว
22,763
ทั้งหมด
72,548
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46


ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256630 เม.ย. 2566
2กฎบัตรการตรวจสอบภายใน1 ต.ค. 2564
3คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล6 ม.ค. 2563
4มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต21 มิ.ย. 2562
5ประกาศ เรื่อง กำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน1 ต.ค. 2561
6มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2561
7ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๑15 มิ.ย. 2561

1