ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,661
เดือนที่แล้ว
2,215
ปีนี้
21,487
ปีที่แล้ว
22,763
ทั้งหมด
72,548
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46


1
กิจกรรมกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

การกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีขั้นตอนและวิธีการย่อยสลายอินทรีย์ โดยวิธีธรรมชาติที่ชุมชนสามารถดำเนินการได้เอง

08 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะให้ถูกสีดีต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะให้ถูกสีดีต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

11 สิงหาคม 2564

โครงการธนาคารขยะชุมชนรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

โครงการธนาคารขยะชุมชนรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

07 กรกฎาคม 2564

โครงการขยะอันตราย ประจำปี ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ได้ทำตามโครงการขยะอันตรายเพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๔

05 เมษายน 2564

การซื้อ - ขายขยะรีไซเคิล,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารขยะ อบต.ชุมแพ

กำหนดการรับซื้อ-ขายขยะในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน อบต.ชุมแพ

30 ตุลาคม 2563

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารขยะชุมชนรีไซเคิล,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
26 ตุลาคม 2563

โครงการธนาคารขยะชุมชนรีไซเคิล หมู่ที่ 11  บ้านหนองบัว คณะกรรมการรับซื้อ-ชายขยะรีไซเคิล,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
15 ตุลาคม 2563

โครงการธนาคารขยะชุมชนรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ จัดอบรมโครงการธนาคารขยะชุมชนรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

17 กันยายน 2563

"แยกก่อนทิ้ง"ขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ รวบรวมและนำส่งขยะอันตรายจากชุมชนไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

31 กรกฎาคม 2563

"แยกก่อนทิ้ง" ขยะอัตราย,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ รวบรวมและนำส่งขยะอันตรายจากชุมชนไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

25 กรกฎาคม 2562

ซื้อขายขยะ ตามโครงการธนาคารขยะชุมชนรีไซเคิล ของ อบต.ชุมแพ บ้านหนองบัว  หมู่ 11,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ม. 11 บ้านหนองบัว ซื้อขายขยะ ตามโครงการธนาคารขยะชุมชนรีไซเคิล ของ อบต.ชุมแพ โครงการดี ๆ ต้นแบบของตำบลเราคะ

09 กรกฎาคม 2562

โครงการ "ระบบการจัดเก็บ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตรับผิดชอบขององค์กาบริหารส่วนตำบลชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

โครงการ "ระบบการจัดเก็บ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตรับผิดชอบขององค์กาบริหารส่วนตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

22 กุมภาพันธ์ 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (12 รายการ)