ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
875
เดือนที่แล้ว
942
ปีนี้
875
ปีที่แล้ว
10,289
ทั้งหมด
13,258
ไอพี ของคุณ
3.232.96.22
ลงนาม
-:- อบต.ชุมแพ ร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
-:- การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 
-:- 21 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
-:- ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและภารกิจของกองทุนยุติธรรม 
-:- กิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต พ.ศ.2563 
-:- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2563 
-:- โครงการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป (การทำขนมไทย) ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 
-:- โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563 กิจกรรมจุดตรวจบริการประชาชน
กิจกรรมตัดหญ้า ทำความสะอาดถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่
กิจกรรมรำบวงสรวง ปี2563
โครงการคู่เสี่ยว-เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น
กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)โครงการชลประทานน้ำเชิญ
โบราณสถานธาตุกุดแห่น้อย หมู่ที่ ๒ บ้านนาดอกไม้ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เมืองโบราณโนนเมือง


    ผ้าไหม ผ้าฝ้าย (นางกุหลาบ สุขดี)
    ผ้าไหม ผ้าฝ้าย (นางบัวทอง ธาตุบุรมย์)
    ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดข่อนแก่นจังหวัดข่อนแก่นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร