ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
981
เดือนที่แล้ว
997
ปีนี้
8,003
ปีที่แล้ว
2,094
ทั้งหมด
10,097
ไอพี ของคุณ
18.232.146.112
ลงนาม
-:- 21 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
-:- ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและภารกิจของกองทุนยุติธรรม 
-:- กิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต พ.ศ.2563 
-:- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2563 
-:- โครงการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป (การทำขนมไทย) ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 
-:- โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563 
-:- การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑และ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ 
-:- การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ โครงการคู่เสี่ยว-เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น
กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
การจัดตั้งถังขยะติดเชื้อ สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)โครงการชลประทานน้ำเชิญ
โบราณสถานธาตุกุดแห่น้อย หมู่ที่ ๒ บ้านนาดอกไม้ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เมืองโบราณโนนเมือง


    ผ้าไหม ผ้าฝ้าย (นางกุหลาบ สุขดี)
    ผ้าไหม ผ้าฝ้าย (นางบัวทอง ธาตุบุรมย์)
    ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดข่อนแก่น   จังหวัดข่อนแก่น   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร