ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
195
เดือนที่แล้ว
1,357
ปีนี้
8,532
ปีที่แล้ว
10,289
ทั้งหมด
20,915
ไอพี ของคุณ
3.236.68.118
ลงนาม
-:- สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
-:- คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและพื้นที่ตำบลชุมแพ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานด้านการเงินไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ๒๕๖๔ 
-:- ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ประจำปี 2564 และสมัยแรก ประจำปี 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชน ในการเข้ารับฟังการประชุมสภา 
-:- ประชาสัมพันธ์ประกาศการประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ 
-:- ประชาสัมพันธ์ประกาศการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ 
-:- ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกท่านทราบโดยทั่วกัน 
-:- วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
-:- โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ชุมแพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กิจกรรมโครงการรวมพลัง อช.สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความยั่งยืนซมหกรรมแสดงผลสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน (เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๒ ปี อาสาพัฒนาชุมชน)
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี2564
กิจกรรมจุดตรวจบริการประชาชน
กิจกรรมตัดหญ้า ทำความสะอาดถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่
กิจกรรมรำบวงสรวง ปี2563
โครงการคู่เสี่ยว-เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)โครงการชลประทานน้ำเชิญ
โบราณสถานธาตุกุดแห่น้อย หมู่ที่ ๒ บ้านนาดอกไม้ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เมืองโบราณโนนเมือง


    ผ้าไหม ผ้าฝ้าย (นางกุหลาบ สุขดี)
    ผ้าไหม ผ้าฝ้าย (นางบัวทอง ธาตุบุรมย์)
    ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดข่อนแก่นจังหวัดข่อนแก่นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร