ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
1,269
เดือนที่แล้ว
1,391
ปีนี้
12,212
ปีที่แล้ว
10,289
ทั้งหมด
24,595
ไอพี ของคุณ
3.236.239.91


ลงนาม
-:- ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน : เลือกตั้ง อบต. เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง 
-:- ประกาศ ส.ถ.๑/๑ และ ผ.ถ.๑/๑ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ตามลิงค์ 
-:- ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2565 
-:- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน 
-:- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เรื่องการลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
-:- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้กักตัวในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
-:- โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
-:- ข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอำเภอชุมแพเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Smart Chumphae (เมืองอัจฉริยะ) รุ่น 11 กิจกรรมโครงการรวมพลัง อช.สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความยั่งยืนซมหกรรมแสดงผลสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน (เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๒ ปี อาสาพัฒนาชุมชน)
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี2564
กิจกรรมจุดตรวจบริการประชาชน
กิจกรรมตัดหญ้า ทำความสะอาดถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่
กิจกรรมรำบวงสรวง ปี2563
โครงการคู่เสี่ยว-เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)โครงการชลประทานน้ำเชิญ
โบราณสถานธาตุกุดแห่น้อย หมู่ที่ ๒ บ้านนาดอกไม้ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เมืองโบราณโนนเมือง


    ผ้าไหม ผ้าฝ้าย (นางกุหลาบ สุขดี)
    ผ้าไหม ผ้าฝ้าย (นางบัวทอง ธาตุบุรมย์)
    ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดข่อนแก่นจังหวัดข่อนแก่นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร