ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
339
เดือนที่แล้ว
1,105
ปีนี้
4,837
ปีที่แล้ว
10,289
ทั้งหมด
17,220
ไอพี ของคุณ
3.238.130.97
ลงนาม
-:- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
-:- การประเมิน ITA ของ อบต.ชุมแพ ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้เเก่เด็กนักเรียนเเละผู้ยากไร้  
-:- โครงการ Smart ชุมแพ 
-:- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ บ้านดอนหันหมู่ที่9 ได้มอบบันไดไม้ไผ่ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพจำนวน2 อัน 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ 
-:- กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชุมแพโดยคณะกรรมการกองทุน ประจำปีงบประมาณ2564 
-:- ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2564 
-:- ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมโครงการรวมพลัง อช.สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความยั่งยืนซมหกรรมแสดงผลสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน (เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๒ ปี อาสาพัฒนาชุมชน)
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี2564
กิจกรรมจุดตรวจบริการประชาชน
กิจกรรมตัดหญ้า ทำความสะอาดถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่
กิจกรรมรำบวงสรวง ปี2563
โครงการคู่เสี่ยว-เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)โครงการชลประทานน้ำเชิญ
โบราณสถานธาตุกุดแห่น้อย หมู่ที่ ๒ บ้านนาดอกไม้ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เมืองโบราณโนนเมือง


    ผ้าไหม ผ้าฝ้าย (นางกุหลาบ สุขดี)
    ผ้าไหม ผ้าฝ้าย (นางบัวทอง ธาตุบุรมย์)
    ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดข่อนแก่นจังหวัดข่อนแก่นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร