ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,661
เดือนที่แล้ว
2,215
ปีนี้
21,487
ปีที่แล้ว
22,763
ทั้งหมด
72,548
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46-:- โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพจิตเด็ก เด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ 
-:- ผู้นำชุมชน จิตอาสา และชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ หมู่มี่ 11 บ้านหนองบัว 
-:- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ สมัยประชุมสามัญฯ 
-:- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ สัยประชุมสามัญฯ  
-:- ประกาศเชิญประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที่ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ 
-:- สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบลชุมแพ 
-:- การใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหารการทุจริต
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2566
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง (PM2.5

โครงการชลประทานน้ำเชิญ
โบราณสถานธาตุกุดแห่น้อย หมู่ที่ ๒ บ้านนาดอกไม้ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เมืองโบราณโนนเมือง


    ผ้าไหม ผ้าฝ้าย (นางกุหลาบ สุขดี)
    ผ้าไหม ผ้าฝ้าย (นางบัวทอง ธาตุบุรมย์)
    ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดข่อนแก่นจังหวัดข่อนแก่นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร